מתחם השוק העירוני לוד

תכנון דוכנים, הצללות, ביסוס, מדרכים, תשתיות וכד'.

אדריכלות: דרמן ורבקל