שפרינצק, אזור

שכונת מגורים חדשה באזור הדמייה ותוכניות: אדריכל לזרוני רוני