מבני מגורים "ברקת" טבריה

פרויקט בניה רוויה הכולל כ100 יחידות דיור. בפרויקט 4 מבנים רבי קומות הממוקמים על מדרון הצופה לכנרת. לצורך הקמת המבנים מתוכננים בפרויקט קירות דיפון מדורגים עם עוגני קרקע וחפירה של כ 20 מטר מקרקע קיימת. אדריכלות:הרמן אדריכלים

השופטים טבריה

מבנה מגורים בן 9 קומות, שטח בנוי של כ4200 מ"ר. מכיל 30 יח"ד.אדריכלות: יאיר הרמן אדריכלים