פרגולות אשקלון

חוףאשקלון

Renoating Ashkelon Bar-Kochva and Dlila beaches.
Architecture: Derman-Verbakel Architects