שפרינצק, אזור

שכונת מגורים חדשה באזור
הדמייה ותוכניות: אדריכל לזרוני רוני