מפעל בלוקים

מפעל לייצור בלוקי בניין בשטח של כ-1500 מ"ר.
הפרויקט כולל ביסוס לקבלת עומסים דינאמיים ממכונות הייצור וקירות תומכי קרקע