השופטים טבריה

מבנה מגורים בן 9 קומות, שטח בנוי של כ4200 מ"ר. מכיל 30 יח"ד.
אדריכלות: יאיר הרמן אדריכלים